Trang chủ

Logo2020 2
 
Cho người ta một phần mềm, bạn sẽ làm họ bực mình một ngày.
Dạy người ta lập trình, họ sẽ bực mình cả đời
~David Leinweber~