Trước khi bạn đọc các bài viết trên trang này, đề nghị các bạn xem rõ trang chính sách bảo mật và trang điều khoản & điều kiện (tức trang này).

Website tienminhvy.com do Tiền Minh Vy làm chủ,

Bạn được quyền

  • Chia sẻ bất cứ bài viết nào trên website
  • Bình luận trên website
  • Hỏi đáp các vấn đề thắc mắc

Bạn không được

  • Sao chép các nội dung trên website nhằm trục lợi cho bản thân
  • Chia sẻ nội dung không lành mạnh vào mục bình luận
  • Đăng nội dung sai sự thật vào mục bình luận
  • Chia sẻ các website khác không lành mạnh vào phần bình luận

Các nội dung trên website này đều thuộc sở hữu của tôi (tức Tiền Minh Vy). Nếu bạn thấy có nội dung trùng lặp hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn, vui lòng gửi email vào địa chỉ admin@tienminhvy.com

Cập nhật: 29/07/2020