Giải thích thuật ngữ

Nơi giải thích các thuật ngữ thuộc một số chuyên ngành để giải thích cho một số bài viết cần thiết

 • Hosting là gì? Khái niệm về hosting
  Minh Vy26 December, 2019
  Bạn thường nghe mọi người nhắc đến hosting khi bàn về một website và trong một s...
 • Khái niệm về hệ điều hành
  Minh Vy7 December, 2019
  Bạn muốn tìm hiểu về phần mềm của máy tính? Trước hết bạn phải tìm hiểu phần mềm...
 • Tên miền là gì?
  Minh Vy26 November, 2019
  Bạn đã từng nghe qua thuật ngữ tên miền, nhưng vẫn băn khoăn không biết nó là gì...